Bedrijfsprofiel

WIE WE ZIJN

Dit is Nautus

Nautus werkt samen met gemeenten aan complexe vraagstukken in het sociale domein. Wij leveren advies en resultaat. Wij passen ons aan op wat nodig is om dit resultaat te bereiken. Dit kan in de rol van onderzoeker, adviseur of projectleider.

  • Wij zijn nieuwsgierig, gedreven en staan graag middenin gemeentelijke organisaties om beweging te brengen.
  • Wij werken uitsluitend voor gemeenten.
  • Wij kennen het speelveld, de werkwijze en de vraagstukken van gemeenten door en door.
  • Wij leveren sterke adviseurs en projectleiders. Zij werken vanuit inhoudelijke expertise en een grote mate van authenticiteit in veranderingsprocessen.
  • Wij zien elke opdracht als uniek. Gemeentelijke vraagstukken zijn complex en er is altijd sprake van specifieke omstandigheden en belangen.
  • Wij versterken onze meerwaarde voor gemeenten door talenten aan ons te binden en continu te investeren in onszelf en in onze organisatie.

De kracht van Nautus

Gemeenten hebben een toenemende verantwoordelijkheid bij het vergroten van de participatie van hun inwoners. Van arbeidsparticipatie tot mantelzorg: gemeenten zijn steeds meer aan zet om beweging te brengen en resultaten te boeken. Niet alleen vanuit hun eigen organisatie, maar ook door het samenspel met andere partijen.

Gemeenten moeten continu inspelen op dynamiek in regelgeving, politieke voorkeuren, belangen van mensen en organisaties, maatschappelijke trends en verschuivende oplossingsrichtingen. Zeker is, dat niets zeker is. En dat stelt hoge eisen aan de wijze waarop wordt afgewogen, besluiten worden genomen en keuzes daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht. En dat is precies de kracht van Nautus.

Wij helpen gemeenten bij het verkennen van vraagstukken, bij het maken van keuzes en bij het doorvertalen van die keuzes zodat ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze bedoeld zijn. Het werkelijke beleid is de uitvoering ervan. En daarmee helpen we een uitvoering te creëren met de best denkbare effectiviteit. En dát zien wij als de kroon op ons werk!

WAT WE DOEN

Onze diensten

Wij helpen gemeenten bij het verkennen van vraagstukken, bij het maken van keuzes en bij het doorvertalen van die keuzes zodat ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze bedoeld zijn. Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening kunt u terecht op www.nautus.nl.

Verkennen Verkennen doen we als u nog niet toe bent aan het maken van keuzes. U heeft wel de indruk dat er iets aan de hand is, maar u wilt er meer over weten voordat u plannen maakt. Aan Nautus vraagt u om op onderzoek uit te gaan en met aanbevelingen te komen. Het kan gaan om een evaluatie van beleid of een project, maar ook om een kosten-batenanalyse of het onderzoeken van alternatieven voor de uitvoering van het participatiebeleid. Van Nautus krijgt u een helder en scherp geformuleerd advies waar u echt iets aan heeft.

Plannen maken

Plannen maken doen we als u toe bent aan het maken van keuzes. U weet wat er aan de hand is, maar voordat we aan de slag gaan is het verstandig om eerst goed neer te zetten wat we willen bereiken, hoe we het gaan aanpakken, met welke middelen en binnen welke randvoorwaarden. Een goed plan vraagt even tijd en aandacht, maar het zorgt voor draagvlak en focus, het voorkomt knelpunten en brengt versnelling in de uitvoering. Van Nautus krijgt u een krachtig en gedragen plan waarmee u richting geeft aan de uitvoering.

Stroomlijnen Stroomlijnen is nodig om plannen uitgevoerd te krijgen zoals ze bedoeld zijn. Dit wordt bijna altijd onderschat of overgeslagen. U heeft een plan om de uitvoering te sturen, maar zonder stroomlijning verandert er niets in de uitvoering. Onder stroomlijning verstaan we de aanpassing van afspraken, processen, systemen, overeenkomsten en werkwijzen in uw organisatie zodat de uitvoering optimaal overeenkomt met uw plan. Nautus zorgt voor die stroomlijning, zodat uw plan ook echt uitgevoerd wordt.

nautus.png

Onze sponsoren