Stage Scienceworks

Bij Scienceworks heeft alles betrekking op de organisatie van betere overdracht van wetenschappelijke kennis naar de maatschappij. Hierdoor zijn we op zoek naar enthousiaste studenten die graag bij ons in Den Haag komen werken. 

ScienceWorks is een bureau dat valorisatie van wetenschappelijke kennis ondersteunt. Valorisatie is het proces van waarde creatie uit wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van economie en maatschappij. Valorisatie impliceert kennisoverdracht naar de praktijk. In veel gevallen vereist valorisatie de ontwikkeling van complexe samenwerkingsvormen en verbindt het tegengestelde belangen. Met goede samenwerking en inzet van de juiste instrumenten, kan maximaal rendement worden verkregen. Wij richten ons op zowel de exacte wetenschappen als de sociale- en geesteswetenschappen.


Wij ondersteunen (lokale) overheden, universiteiten en bedrijven bij het analyseren en ontwikkelen van hun onderlinge samenwerkingsverbanden of hun kennisoverdracht. Desgewenst brengen we nieuwe verbanden tot stand. Wij doen dit desgewenst aan de hand van wereldwijde ‘best practices’ en met de inzet van internationaal toonaangevende experts uit onze Adviesraad.Wij ondersteunen: 
- Effectieve overdracht van wetenschappelijke kennis naar de praktijk 
- Vormgeven valorisatieprocessen voor wetenschap, overheid en bedrijf 
- Optimalisatie van regionale innovatie door het betrekken van wetenschappelijke partijen 
- Clustervorming op diverse niveaus (regionaal, nationaal, internationaal) 
- Ontwikkeling van wetenschappelijke Incubators & Science Parks 
- Projectontwikkeling vanuit universitair onderzoek voor zowel overheid als bedrijfsleven. 

Geïnteresseerd? Klik dan hier. Graag willen we je verzoeken om bij je sollicitatie te vermelden dat je vanuit Sirius bent gekomen, dan help je ons ook weer een handje :)

Onze sponsoren