Afstudeerstage

Werken aan jouw toekomst met een uitdagende afstudeeropdracht

  • Relevante, aansprekende onderwerpen
  • Maatschappelijk betrokken (commerciële) organisatie in het sociaal domein
  • Ervaring opdoen in de consultancy
  • Zeer ervaren team van adviseurs waar je deel vanuit maakt
  • Stagevergoeding en gebruik van MacBook Pro en iPhone

Gemeenten veranderen voortdurend onder invloed van veranderingen in het krachtenveld. Nautus helpt gemeenten bij het realiseren van succesvolle veranderingen. Dat doen we voor de afdelingen en de teams die sociale vraagstukken aanpakken. Met inzet van een sterk team van creatieve en betrokken veranderaars. Al ruim 15 jaar. En voor meer dan 150 gemeenten.

Context
Niet iedereen is in staat om op eigen kracht mee te doen. Gemeenten zijn steeds meer aan zet om juist die mensen de helpende hand te bieden. Als één ding zeker is, dan is het wel het krachtenveld dat telkens nieuwe eisen stelt aan gemeenten: regels vanuit Den Haag, nieuwe politiek-bestuurlijke ambities, belangen van stakeholders, wetenschappelijke inzichten, goede (en slechte) praktijken, bezuinigingen of juist extra middelen voor nieuwe taken. Uitdagingen die als gevolg van de coronacrisis alleen maar groter zijn geworden.

Een zeer uitdagend speelveld om als afstudeerder je afstudeeropdracht uit te mogen voeren.

Onderzoeken
De onderzoeken moeten inzichten en aanbevelingen opleveren voor gemeenten in het algemeen en de ontwikkeling van de dienstverlening van Nautus in het bijzonder. Voor het komende jaar denken we aan onderzoeken binnen de volgende gebieden:

  • Welke interventies dragen bij aan (financiële) grip op sociale vraagstukken?
  • Welke rol hebben gemeenten bij het bevorderen van de brede welvaart in hun regio en hoeveel beleidsinvloed hebben ze daarbij?
  • Welke instrumenten hebben gemeenten om kansongelijkheid van kwetsbare groepen tegen te gaan?

Iets voor jou?
Wij zoeken twee of drie kandidaten voor het uitvoeren van (onderdelen van) bovenstaande onderzoeksvragen. De onderzoeken hebben in beginsel een looptijd van 6 maanden en starten 1 februari 2021. Vanzelfsprekend beginnen we samen met het formuleren en aanscherpen van de onderzoeksvraag. Binnen Nautus zal begeleiding plaatsvinden door een partner. Er is een stagevergoeding beschikbaar. Je wordt lid van een van de adviesteams en doet mee aan de diverse activiteiten op de Nautus Vrijdag. Uiteraard kan je gebruik maken van onze kantoorfaciliteiten.

Heb je interesse? Reageer snel!
Stuur uiterlijk 4 januari 2021 jouw CV en een korte motivatie naar werving@nautus.nl t.a.v. Stuart Weir. Op maandag 11 januari 2021 vinden (online) klikgesprekken plaats. Heb je vragen neem dan contact op met Stuart Weir (Partner) via s.weir@nautus.nl of 06-41139734.

Onze sponsoren