European Public Administration

De opleiding European Public Administration besteedt meer aandacht aan wetenschappelijke onderzoeksmethoden dan andere opleidingen European Studies in Nederland en biedt al tijdens de bachelor diverse keuzemogelijkheden. Wat maakt European Public Administration in Twente uniek? Hieronder de belangrijkste kenmerken op een rijtje.

INTERNATIONAAL

European Public Administration wordt onderwezen in het Engels. Dit betekent dat je niet alleen kennis opdoet over Europa, maar ook dat je bekwaam wordt in het spreken en schrijven van de Engelse taal. Dat is even wennen, maar het went snel. Na drie jaar merken de meeste studenten dat Engels eigenlijk hun tweede taal is geworden. In een steeds verder globaliserende wereld, waarin de Europese Unie een belangrijke rol speelt, zijn beide aspecten van deze studie extreem waardevol. Je leert immers vanaf het begin om te gaan met verschillende culturen. Iets wat je later in bijvoorbeeld internationale onderhandelingen goed van pas kan komen.

MULTIDISCIPLINAIR

European Public Administration benadert Europa vanuit een multidisciplinair perspectief. Dit houdt in dat je verschillende disciplines (rechten, economie, politicologie en sociologie) combineert om het juiste antwoord te vinden op verschillende onderzoeksvragen. Deze aanpak maakt het studieprogramma speciaal in vergelijking tot andere soortgelijke bachelorprogramma’s. Hieronder de verschillende disciplines in vogelvlucht: Politicologie analyseert de Europese Unie door naar politieke invloed en macht van staten te kijken. De relatie tot andere internationale organisaties, belangrijke ontwikkelingen in de wereldpolitiek, de relatie tussen de EU en haar lidstaten en verder o.a. de ontwikkeling van een Europese identiteit. Rechten analyseert de verdragen die samen de basis van de Europese Unie vormen. Deze discipline kijkt naar de bevoegdheden van de EU-instituties, naar de besluitvormingsprocedure en naar de rechten en plichten die Europese burgers en bedrijven hebben. Economie analyseert de achtergrond, methoden en effecten van economische integratie. Bijvoorbeeld als het gaat om de verwijdering van barrières en de juiste functionering van de interne markt (het Europa zonder grenzen). Sociologie analyseert de Europese Unie door zich te verdiepen in grootschalige processen van modernisering. Europeanisering en globalisering hebben een invloed op onze samenleving en op de manier waarop individuen daaraan kunnen deelnemen.

VOLOP KEUS

En het blijft niet bij de vier bekende vakgebieden. Al in het derde jaar kun je je in Twente verder specialiseren tijdens je keuzeruimte. Dan heb je de kans je te verdiepen in een ander vakgebied. Weet je al welke master je gaat doen of heb je gewoon zin om een compleet nieuwe richting in te slaan, maak dan je keuze uit internationaal management, ontwikkelingssamenwerking, psychologie, geschiedenis, filosofie, bedrijfskunde, communicatiewetenschap, gezondheidswetenschappen of een andere wetenschap. Ook kun je je keuzeruimte gebruiken om een gedeelte van je studie aan een universiteit in het buitenland te volgen. Binnen de EU of bijvoorbeeld in Australië, China of Mexico.

Onze sponsoren