European Studies

Deze Engelstalige Masteropleiding richt zich op bestuurlijke vraagstukken die zijn verbonden met de Europese Unie. In een internationale setting word je uitgedaagd je grenzen te verleggen.

Bij European Studies bestudeer je de wisselwerking tussen wereldpolitiek, Europese besluitvorming en lokale ontwikkelingen. Aan de hand van actuele vraagstukken leer je over grenzen heen te kijken en oplossingen te bedenken die met uiteenlopende belangen rekening houden.

Ook grensoverschrijdend is de inhoud van deze studie, die zich uitstrekt over vier vakgebieden: economie, politicologie, sociologie en recht. Met European Studies combineer je de kennis die je nodig hebt om in een internationaal georiënteerde omgeving optimaal te kunnen presteren.

Voor afgestudeerden gaat er een interessante wereld open. Je kunt als beleidsmaker of manager aan de slag bij de overheid, het bedrijfsleven of een internationale belangenorganisatie. Er is momenteel een groeiende vraag naar professionals die vanuit een internationale academische achtergrond richting kunnen geven aan beleid.

Met de masteropleiding European Studies verwerf je de vaardigheden en de conceptuele gereedschappen die je nodig hebt om je bezig te houden met onderzoek en analyse – beschrijvend, verklarend en normatief – van de politieke en bestuurlijke vraagstukken van Europa.

Door de gehele opleiding heen kijk je vanuit een vergelijkende benadering naar de wisselwerking tussen landelijke en Europese organen, de effecten daarvan en de ideeën achter deze processen. Je vakkenpakket omvat onder meer European Institutions, European Union Law, European Economic Policies, International Relations Theory en European Social Policies.

Kijk voor meer informatie op de volgende webpagina.

Onze sponsoren