Public Administration

Goed bestuur is het succesvol aanpakken van vraagstukken die in onze samenleving spelen.

Mensen maken zich zorgen over de gezondheidszorg, de veiligheid op straat, de leefbaarheid van stad en platteland, de kwaliteit van het onderwijs en over de eigen welvaart en die van anderen, in Nederland maar ook wereldwijd. Bij de aanpak van problemen zijn veel partijen betrokken: overheden, maar ook bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Als bestuurskundige werk je in het bestuur en management van al deze organisaties. Je adviseert over de juiste aanpak van problemen en denkt mee over de manier waarop overheden, bedrijfsleven en burgers daarbij het beste kunnen samenwerken.

Met deze eenjarige, Engelstalige master Bestuurskunde combineer je jouw ontwikkeling tot een uitmuntend bestuurskundige met vakoverschrijdend onderzoek op een maatschappelijk terrein dat jou aanspreekt. Je krijgt een stevige academische basis in overheidsbeleid, openbaar bestuur en management, verwerft 21ste-eeuwse vaardigheden en bouwt expertise op in een van de domeinen waarin onze universiteit excelleert, bijvoorbeeld gezondheidszorg, milieu of Industrie 4.0. De combinatie van bestuurskundige expertise met inzicht in de maatschappelijke impact van technologie geeft je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Kenmerkend is ook onze integratie van theorie en praktijk: je past je kennis toe op bestaande beleidskwesties en gaat in teams aan de slag met actuele problemen. We bieden je een informele sfeer, een lage student-docent ratio en innovatieve onderwijsmethoden gericht op zowel je professionele als je persoonlijke groei. Je wordt stevig toegerust om urgente politieke en bestuurskundige problemen aan te pakken. Na afronding van je studie heb je veel carrièremogelijkheden, bijvoorbeeld bij (inter)nationale overheidsinstanties of in de wereld van onderzoek, consultancy, gezondheidszorg of onderwijs.

Kijk voor informatie op de volgende webpagina.

Onze sponsoren