Public Administration

Goed bestuur is het succesvol aanpakken van vraagstukken die in onze samenleving spelen. Mensen maken zich zorgen over de gezondheidszorg, de veiligheid op straat, de leefbaarheid van stad en platteland, de kwaliteit van het onderwijs en over de eigen welvaart en die van anderen, in Nederland maar ook wereldwijd. Bij de aanpak van problemen zijn veel partijen betrokken: overheden, maar ook bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Als bestuurskundige werk je in het bestuur en management van al deze organisaties. Je adviseert over de juiste aanpak van problemen en denkt mee over de manier waarop overheden, bedrijfsleven en burgers daarbij het beste kunnen samenwerken.

Onze sponsoren